Eigen Keurmeester leert u de normen kennen voor het zelf keuren van arbeidsmiddelen

Zelf gereedschap keuren?

Een keurmeester van arbeidsmiddelen wordt opgeleid om apparaten en werktuigen te keuren. Het gaat veelal om arbeidsmiddelen die op veiligheid getest moeten worden volgens de gestelde Arbowetgeving en VCA-norm (VGM Checklist Aannemers). Deze dienen periodiek gecontroleerd te worden om de veiligheid binnen uw bedrijf te waarborgen en zijn er in vele soorten en maten. Te denken valt hierbij onder andere aan het NEN 3140 keuren van elektrische arbeidsmiddelen, ladders, trappen en rolsteigers, tuinmachines en hijsmiddelen. Voor het controleren zijn in Nederland richtlijnen opgesteld. Iedereen die volgens de voorschriften keurt, is een gespecialiseerde keurmeester. Om keurmeester te kunnen zijn moet men deze richtlijnen onder de knie krijgen en de training met goed gevolg afronden. Eigen Keurmeester leert u de normen met de diverse cursussen voor het keuren van arbeidsmiddelen.

Cursisten in de praktijkruimte tijdens de cursus
Docent geeft cursisten uitleg over keuren van rolsteiger

Praktijkruimte

In de praktijk en oefenruimte in Hapert (Noord-Brabant), waar Eigen Keurmeester gevestigd is, staat de koffie voor u klaar. Bij onze professionele organisatie staat persoonlijke aandacht hoog in het vaandel. Wij werken met kleine groepen en intensieve begeleiding zodat elke cursist de aandacht krijgt die nodig is om de lesstof zo efficiënt mogelijk op te nemen. Kennis overdragen is een kunst.

Onze lesmethode heeft zich door de jaren heen ontwikkeld tot een kwalitatief zeer hoogwaardige training. De groepen waarin de cursussen worden gegeven bestaan uit maximaal 10 personen. De vakkennis van de docent wordt snel en helder overdragen op de cursisten.

Een veilige werkplek

In het Arbobesluit Arbeidsmiddelen (hoofdstuk 7) staat vermeld dat arbeidsmiddelen die onderhevig zijn aan verslechteringen en daardoor mogelijk letsel kunnen veroorzaken, zo vaak als nodig moeten worden gekeurd en zo nodig beproefd. Het keuren van arbeidsmiddelen gebeurt soms op eigen initiatief van de organisatie die zeker wil zijn dat deze veilig in gebruik zijn. In andere gevallen is het keuren een verplichting die voortvloeit uit de bedrijfs-RI&E (risico-inventarisatie & -evaluatie) of andere verplichtingen vanuit de opdrachtgever of certificeringen. Wanneer er zich een bedrijfsongeval voordoet wordt beoordeeld of arbeidsmiddelen nog volgens de richtlijnen werken, in verzekeringsvoorwaarden kunnen hiervoor clausules zijn opgesteld. Een veilige werkomgeving is zonder twijfel een must voor iedere werkgever. Mogelijke risico’s moeten geïnventariseerd en aangepakt worden. Een veilige werkplek zorgt voor een goede sfeer op de werkvloer en voorkomt verzuim.

Door zelf gereedschap te leren keuren, ontstaat er een veiligere werkomgeving

meer info direct inschrijven
Aanmelden voor de nieuwsbrief

Wilt u op de hoogte blijven van de actualiteiten en ons cursusaanbod?

Eigen Keurmeester