De gevaren wanneer u apparaten niet of te laat keurt 

Apparaten hebben een CE-markering, wat zoveel betekent als “in overeenstemming met de Europese regelgeving”. Deze markering zegt niets over de staat na ingebruikname of tijdens het gebruik. Wanneer uw apparaten niet of te laat gekeurd worden, bestaat de kans dat verslechtering optreed, welke gepaard kan gaan met risico’s voor de gebruiker. Het is daarom zaak om apparaten tijdig te keuren. Weet u hoe het zit met de keuring van uw apparatuur?

Gevaren van defecte apparaten
Van een defect elektrisch apparaat kunt u een schok krijgen. Naast lichamelijk letsel kunt u ook indirecte gevolgen ervaren. Door een schok kunt u zich bijvoorbeeld van een steiger vallen. Bepaalde gebreken kunnen zorgen voor brandgevaar, bijvoorbeeld een kabelbreuk of kortsluiting.

Een defect is niet altijd direct zichtbaar. Soms is er door vocht of vervuiling iets beschadigd geraakt. Vaak kun je dit soort defecten wel meten. Door apparaten op tijd te keuren kun je deze gebreken constateren en actie ondernemen.

Indirect gevaar
Schade is niet altijd direct zichtbaar. Zo kan bijvoorbeeld een valharnas-gordel, die wordt gebruikt bij werken op hoogte, slijtage vertonen. Tijdens een val kan deze breken. Ook andere arbeidsmiddelen kunnen slijtage vertonen zonder direct tot een gevaar te leiden. Door een gescheurde lasnaad kan een wiel van een aanhangwagen in een later stadium tijdens een rit afbreken. Juist in deze gevallen is op tijd keuren van groot belang.

Wat kunt u doen?
De les is simpel: zorg dat uw apparaten op tijd gekeurd worden. U kunt het laten keuren, maar u kunt ook uzelf of een technisch medewerker laten opleiden tot keurmeester. Daarnaast kunnen veel ongelukken al voorkomen worden door de gebruiker juiste instructies te geven. Met een snelle dagelijkse controle van gereedschap wordt al een groot aantal ongelukken voorkomen.

Voorkomen is beter dan genezen
Vaak is menselijk falen (nalatigheid, niet goed opletten, onkunde, onwelwillendheid, onmacht) de oorzaak van een defect of een ongeluk. Tijdens de cursus besteden we dus extra aandacht aan deze menselijke factoren bij het gebruik van arbeidsmiddelen.

Als keurmeester kun je menselijk falen niet voorkomen, maar u wel de middelen geven om het bespreekbaar te maken en de gevaren te verkleinen. Benieuwd wat Eigen Keurmeester voor de veiligheid van uw bedrijf en personeel kan betekenen? Neem dan snel contact met ons op.

terug naar overzicht

Even the all-powerful Pointing has no control about the blind

direct contact
direct inschrijven
Aanmelden voor de nieuwsbrief

Wilt u op de hoogte blijven van de actualiteiten en ons cursusaanbod?

Eigen Keurmeester